Polityka transportowa w UE

Polityka transportu w Unii Europejskiej stymuluje gospodarkę, ponieważ wspiera budowanie nowoczesnej sieci infrastruktury, która zapewnia bezpieczniejsze i szybsze podróżowanie. Transport ma także ogromne znaczenie dla swobodnego przepływu osób, towarów i usług. Wprowadzenie innowacyjnych środków transportu odegrało ważną rolę w osiągnięciu unijnych celów związanych z klimatem i energetyką. Jakie są podstawowe założenia polityki transportowej w Unii Europejskiej?

Cele polityki transportowej w UE

Wzrost mobilności społeczeństw Unii Europejskiej spowodowało pojawienie się kilku zasadniczych problemów. Należą do nich zatory komunikacyjne, które paraliżują zarówno ruch drogowy, jak i lotniczy oraz pogarszająca się jakość powietrza, spowodowana zanieczyszczeniami emitowanymi przez pojazdy. Ponadto transport na terenie UE musi mierzyć się z różną jakością infrastruktury transportowej w poszczególnych państwach członkowskich. Politykę w zakresie transportu Unii Europejskiej reguluje tytuł VI (art. 90-100) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Celem polityki w zakresie transportu jest zapewnienie płynnego, efektywnego, bezpiecznego i swobodnego przepływu osób i towarów na terenie UE, za pomocą zintegrowanych sieci wykorzystujących transport drogowy, kolejowy, wodny i powietrzny. Z jednej strony dotyka ona takich tematów, jak prawa pasażerów czy zmniejszenie biurokracji dotyczących procedur celnych. Z drugiej strony działa na rzecz obniżenia emisji dwutlenku węgla, zmniejszenia zależności od importowanej ropy naftowej oraz paliw ekologicznych.

Transport drogowy

Zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej transport drogowy pozostaje najpopularniejszą metodą przewozu. Jednocześnie to właśnie ten rodzaj transportu jest źródłem wielu szkód społecznych – zanieczyszczenia powietrza, hałasu, wysokich kosztów utrzymania infrastruktury i licznych wypadków drogowych. Nadrzędnym celem polityki transportowej dotyczącej transportu drogowego jest poprawa warunków bezpieczeństwa, poprzez ujednolicenie przepisów regulujących przewóz niebezpiecznych ładunków, ustalających dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy oraz określających maksymalne rozmiary i wagę pojazdu drogowego. Przepisy dotyczące unijnego transportu drogowego regulują również zasady wzajemnego uznawania dyplomów oraz innych świadectw kwalifikacji zawodowych, szkoleń kierowców, a także niektórych aspektów sfery społecznej zatrudnienia w transporcie drogowym, jak maksymalny czas jazdy kierowców oraz minimalny czas odpoczynku i przerw.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.